Boligprojekt Fredericia | KLH ERHVERV

Boligprojekt Fredericia

Oversigt

Postnr: 
7000
Sagstype: 
Salg
Grundareal: 
1.325m2
Anvendelse: 
Investering
Kort: 
Beskrivelse: 

Centralt i Fredericia udbydes nu denne projektgrund bestående af 4 matrikler. Ejendommens beliggenhed er i den sydlige ende af karreen mellem Sjællandsgade, Bjergegade, Fynsgade og Dalegade. Der er udarbejdet lokalplan for netop denne karré. Karreen mod nord og vest består af boligbebyggelse opført som gadebebyggelse i 1 - 3 etager. Mod syd ligger en erhvervsejendom. Mod vest ligger Gasværksgrunden, et nyt fritidsanlæg med skøjtebane, boldbaner m.m.

 

Lokalplanen giver mulighed for at skabe en ny, attraktiv boligbebyggelse i en del af den eksisterende karré i den sydlige del af bymidten. Områdets anvendelse er fastsat til boliger, dog vil der være mulighed for indpasning af mindre, liberale erhverv som fx små butikker i bygningens stueetage i den nordlige del af karren.

 

Bygningerne kan udformes med fladt tag, hvor der kan indrettes tagterrasse på de bygninger, der opføres i 2 etager. Bygningerne skal opføres facadematerialer der fortrinsvis består af teglsten. Foruden facadematerialer i teglsten vil det være muligt at anvende andre materialer som fx kobber og zink.

 

Der må opføres bebyggelse i op til 2 1/2 etage og med større etagehøjde, såfremt der kan opnås en god helhedsvirkning. Husdybden er fastsat til max. 12 meter. Der skal etableres 1 p-plads for hver 100 m2 boligbebyggelse og 1 for hver 50 m2 erhvervsbebyggelse. Parkeringspladser til den nye boligbebyggelse må anlægges under terræn med indkørsel fra Bjergegade. Der skal etableres opholdsarealer svarende til 50% af etagearealet til boligbebyggelse og 25% af etagearealet til erhvervet for blandet bolig og erhverv.

 

Fredericia er en større by i Sydjylland tæt op af Lillebælt. med lige knap 42.000 indbyggere. Den skiller sig ud fra andre byer, fordi at byen er Danmarks vigtigste trafikknudepunkt takket være beliggenheden hvor E45 og E20 mødes, samt er deres togstation også et af landets største. Fredericia er i gang med at udvikle en ny bydel kaldt ”Kanalbyen”, som ligger ved byens centrale havnefront lige ud til Lillebælt. Der bliver skabt en masse nye arbejdspladser og boliger, samt kan der også tilbydes smukke og rekreative byrum, restaurationer, samt indkøbt og kulturliv.

 

Disse 4 grunde er beliggende lige op ad dette nye område.

 

KLH Erhverv fremviser gerne ejendommen efter aftale. Kontakt os på Tlf. 70 25 09 25

Lunderskoverhvervspark: 
Ikke en Lunderskoverhvervspark ejendom
Respace: 
Ikke en Respace ejendom