Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/klherhverv.dk/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_string.inc on line 272
Ejendomsvurdering af erhvervsejendomme | KLH ERHVERV

Ejendomsvurdering af erhvervsejendomme

Få fastslået den rigtige værdi af din erhvervsejendom med en præcis ejendomsvurdering fra KLH ERHVERV

 

For enhver virksomhedsejer er det vigtigt at kende værdien af sin virksomhed. Det betyder, at det også er vigtigt at kende værdien af sin erhvervsejendom. Hos KLH ERHVERV har vi mange års erfaring med ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

Hvad enten du skal sælge din erhvervsejendom, have viden om lejeniveauet, kende ejendomsværdien i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller blot kende værdien af dine aktiviteter, så kan vi hjælpe dig ved at foretage ejendomsvurdering.

Vi udarbejder blandt andet ejendomsvurderinger til brug for:
 
• Årsrapporter / årsregnskab
• Generationsskifte / partnerskifte
• Markedslejevurderinger
• Sale and Lease back
• Salg
• Konkurser
• Finansiering og bodeling
• Forsikringsopgørelser / forsikringsvurderinger
 
Vurderingsformatet samt indhold afhænger af formål og vurderingstema. KLH ERHVERV arbejder grundlæggende med 3 typer af vurderinger.

 
Skrivebordsvurdering

Denne type ejendomsvurdering er oftest brugt som en indikation for ejendomsværdien i forbindelse med et potentielt køb af en erhvervsejendom. Ejendommen besigtiges i udgangspunktet ikke, og der kan være begrænset adgang til relevante oplysninger og dokumenter. Vurderingen vil derfor være baseret på en række forudsætninger, der er aftalt på forhånd. Alle informationer frembringes af opdragsgiver og inkluderer oplysninger omkring lejeindtægter og driftsudgifter med mere. På baggrund af disse oplysninger modtager du en rapportering - enten i skematisk form eller som et kortfattet brev.

 
Markedsvurdering

Denne type ejendomsvurdering bruges, hvis du har behov for en mere sikker og præcis værdiansættelse af din erhvervsejendom, markedets leje eller et projekt, men ikke har behov for at få efterprøvet resultatet. Vurderingen er baseret på besigtigelse og udleveret materiale, som ikke efterprøves. Informationsgrundlaget tilvejebringes af opdragsgiver og inkluderer oplysninger omkring lejeindtægter og driftsudgifter med mere.  
    
Du modtager vurderingen i en kortfattet rapportform med angivelse af værdien som en entydig sum. Såfremt der er behov for mere dybdegående information, kan der indgås aftale om eventuelle yderligere undersøgelser.

 
Fuld vurderingsrapport

Denne type vurdering bruges typisk til brug for dokumentation over for banker, advokater, revisorer og offentlige myndigheder i forbindelse med eksempelvis kontrol, belåning, regnskab, generationsskifte eller anden form for ejerskifte.

Ved denne type vurdering bliver ejendommen analyseret og beskrevet ud fra en besigtigelse samt en grundig gennemgang af tilgængeligt materiale. Oplysninger udleveres af opdragsgiver og sammenholdes med yderligere oplysninger/dokumentation, der rekvireres og gennemgås. Gældende leje og lejevilkår afstemmes med aktuelle markedsforhold, og ejendommens eventuelle potentiale i forbindelse med om- og/eller tilbygning afstemmes med gældende lokalplanlægning.

 

Klage over ejendomsvurdering - erhverv

Vil du klage over en ejendomsvurdering, som er blevet foretaget, kan vi også hjælpe dig med det. Vi har stor erfaring med at se på vurderinger af erhvervsejendomme med friske øjne. Hvis vi vurderer, at der er grundlag for det, hjælper vi gerne med at klage over den ejendomsvurdering, der er foretaget.

 

Hvornår bør du klage?

Hvis du ikke er enig i en ejendomsvurdering, bør du indgive en klage. Det hænder, at ejendomsejere ikke er enige i SKATs ejendomsvurdering af samlede værdi, som enten kan skønnes for høj eller for lav. Såfremt du ikke er enig i SKATs vurdering af  din ejendom, er det muligt at indgive en klage over ejendomsvurderingen.

En klage over en ejendomsvurdering skal i første omgang sendes til SKAT via et brev eller en mail. Hvis du ikke får medhold i din sag hos SKAT, sendes sagen videre til vurderingsankenævnet. I tilfælde af, at du heller ikke får medhold her, er næste skridt Landsskatteretten. Fra Landsskatteretten kan du gå videre til Landsretten for at få behandlet din klage over din ejendomsvurdering.

 

Ofte bunder en klage over SKATs ejendomsvurdering i, at boligejerne mener, at ejendomsværdien er vurderet for høj. Hvis boligen er vurderet for højt, betyder det nemlig, at ejeren skal betale for meget i ejendomsværdiskat. Når du indgiver en klage til SKAT, skal du væbne dig med tålmodighed, da der kan gå flere år med at håndtere og behandle din sag.

 

Professionel rådgivning

I forbindelse med en klagesag kan det være rart med professionel håndtering og rådgivning. Du kan med fordel henvende dig til os hos KLH ERHVERV, hvis du vurderer, at du står med en reel klagesag over en ejendomsvurdering. Vi kan med vores erfaring og store kendskab til ejendomsmarkedet hjælpe dig med at bedømme, om der er grundlag til at klage over SKAT’s ejendomsvurdering. I samarbejde med en erhvervsmægler som os får du solid rådgivning og vejledning i forbindelse med din sag. 

 

Frister

Såfremt du ønsker at klage, skal Skatteankestyrelsen have modtaget din klage senest tre måneder efter, du har modtaget vurderingen af din ejendom.

Når du indgiver en klage, om end det er til vurderingsankenævnet eller til Landsretten,  opkræves der et gebyr. Alt afhængig af hvor langt og hvor mange instanser din sag skal igennem, kan du risikere, at det bliver en langtrukken og dyr omgang, hvis du skal betale for professionel rådgivning eller advokater, hvilket kan være nødvendigt. Der er dog mulighed for omkostningsgodtgørelsen i tilfælde af, at sagen behandles i Landsretten.