Specifikation af udgifter ud over lejen

Mange udlejere er ikke opmærksomme på det specifikationskrav, der gør sig gældende, hvis det aftales, at lejer skal finansiere udgifter ud over lejen i erhvervslejeforhold.

Det aftales ofte i erhvervslejekontrakter, at lejeren foruden lejen skal bære en række yderligere omkostninger eller en andel heraf.

Sådanne omkostninger kan blandt andet være generelle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for den hovedejendom, hvor erhvervslejemålet er beliggende.

Konsekvensen af ikke at have opfyldt specifikationskravet som udlejer kan blive, at man ikke kan gøre krav på den udgift, der er aftalt ud over lejen eller, at man ikke kan få refunderet det fulde beløb.

Det er vigtig at have den rette rådgivning når du får lavet din erhvervslejekontrakt. Kontakt os for for en gennemgang af jeres erhvervslejekontrakt inden den fremsendes til lejer.