Hvem er ansvarlig for glatførebekæmpelse?

Nu, hvor vi igen går vinteren i møde og måske får sne og kulde, er det vigtigt, at man som ejendomsejer har styr på glatførebekæmpelse foran sine ejendomme. Det gælder både for parcelhusejer og hvis du lejer din ejendom ud.
Specielt hvis du lejer din ejendom ud, skal du være opmærksom.

Hvis f.eks. en lejer har påtaget sig ansvaret for glatførebekæmpelse, skal man sikre sig, at der er klare retningslinjer, da både lejer og udlejer ellers risikerer, at blive erstatningsansvarlig ved personskader.

Det er som udgangspunkt ejendomsejeren/udlejer, der skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse, men spørgsmålet er, om udlejer er erstatningsansvarlig for personskaden, og om udlejer kan videreføre erstatningskravet til lejer, hvis der er lavet en aftale om at lejer har denne forpligtigelse.

Retspraksis viser at ejendomsejeren vil blive gjort erstatningsansvarlig ved personskader som følge af manglende glatførebekæmpelse. Hvis man har det forødende aftalegrundlag på plads med en lejer, vil man kunne gøre sit krav gældende hos denne. Men hvis lejerne ikke har pengene til erstatningen er det altså udlejer der hænger på erstatningen.

En udlejer kan altså godt indgå aftale med én eller flere lejer om at opfylde pligten til glatførebekæmpelse. Det medfører dog ikke automatisk, at man som ejendomsejer ikke er erstatningsansvarlig, men der kan være mulighed for at videreføre erstatningskravet.

Udlejer og ejendomsejer = ret!

Det er ikke et stort punkt der fylder meget når der forhandles erhvervslejekontrakt, ligesom det for mange boligudlejere er noget man tager for givet, at lejer selv tager sig af. Det gør de måske også i mange tilfælde. Men er uheldet ude og der bliver rejst et erstatningsansvar er det altså vigtigt, at have sine skriftlige aftaler på plads.