Lagerbeskatning af investeringsejendomme

Vi bliver jævnligt spurgt hvad lagerbeskatning af ejendomme er for noget og om det er noget, vores kunder skal forholde sig til.

Det skal nogle af dem og andre skal ikke. Derfor har vi lavet en liste over ting, der er afgørende for om du/I skal til at lagerbeskattes af jeres investeringsejendomme.

Det skal dog bemærkes at det stadig er et lovforslag og at der kan ske ændringer.
Vi vil tilrette artiklen og/eller lave en ny, når loven er endelig vedtaget.
Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at det er en god idé at forberede sig på lovens ikrafttrædelse. Den er planlagt til at skulle træde i kraft fra 1. januar 2023.

De væsentligste punkter fra lovforslaget kan opsummeres til nedenstående:

 • Der indføres lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, så løbende værdistigninger eller -fald på ejendommene medregnes til indkomstopgørelsen.
 • Ejendomme, der anvendes i selskabets egen drift til for eksempel lager, produktion eller domicil, bliver ikke omfattet.
 • Lagerbeskatningen gælder kun, hvis porteføljen af udlejningsejendomme overstiger en samlet handelsværdi på 100 mio. kroner.
  Handelsværdien opgøres samlet på koncernbasis (ligningslovens § 2).
 • Lagerbeskatningen omfatter alene udlejningsejendomme.
  Det vil sige ejendomme, der udlejes i overvejende omfang (mere end 50 %).
 • Afskrivningsadgangen for de ejendomme, som bliver omfattet af lagerbeskatningen, fjernes.
 • Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven bliver ikke omfattet af lagerbeskatningen.
 • De nye regler skal gælde fra 1. januar 2023.

Vurderinger af de løbende værdistigninger eller -fald på ejendommene er noget KLH Erhverv kan være behjælpelig med.
Kontakt os for en gratis og uforpligtende snak om mulighederne.