Boligudlejningsejendomme

Ønsker du at sælge eller købe en boligudlejningsejendom, så kan vi hjælpe dig. Vores mangeårige markedskendskab, ekspertviden og store netværk er din garanti for en vellykket handel og proces.

Er der efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme? Ja, er det korte svar.

Overordnet set er der nogle tendenser, der gør at netop boligejendomme er interessante, frem for andre typer af ejendomme. Dem vil vi prøve at beskrive kort nedenfor.

Boligudlejningsejendomme
Boligudlejningsejendomme

Lav risiko pga. lav tomgang

Boligejendomme er typisk den type ejendomme, der handles til det laveste forventede 1. års afkast. Dette skyldes til dels den høje efterspørgsel, men også at boligejendomme generelt er den type ejendom, der har den laveste risiko, primært pga. den lave tomgangsrisiko. Netop af den grund er det nemmere at få finansieret. I modsætning til andre typer investeringsejendomme er der på boligudlejningsejendomme mulighed for at optage lån i kreditforeningen på op til 80 % af værdien.

Boligudlejningsejendomme har som udgangspunkt et stabilt cashflow til ejeren og dermed positiv likviditet, hvilket ikke gør sig gældende ved f.eks. aktier og obligationer.

Boligudlejningsejendomme

Herudover har vi de seneste år oplevet en stigende urbanisering, hvor der sker tilflytning til byerne, hvilket har medført stigende lejeniveauer. Reglerne i lejelovgivningen betyder, at huslejen hvert år kan blive indeksreguleret, hvilket betyder at forskellen mellem indtægter og udgifter som udgangspunkt ikke udvikler sig negativt. Derfor vil stigende lejeniveauer i det lange løb betyde højere værdi på boligudlejningsejendommen.

Samtidig er der en tendens til, at det at eje sin egen bolig ikke nødvendigvis er det eneste naturlige valg, hvilket fremmer efterspørgslen efter lejeboliger – også de dyre boliger.

I øjeblikket er der en stor og stigende efterspørgsel efter velbeliggende investeringsejendomme og ikke kun boligejendomme, men også blandede ejendomme og rene erhvervsejendomme er attraktive investeringsobjekter. Dette skyldes blandt andet den lave rente, men også den negative indlånsrente som har skubbet mange nye investorer ind på markedet.

SALGSSPROCESSEN HOS KLH ERHVERV

Enhver salgsproces hos KLH Erhverv tager udgangspunkt i:

  • En grundig analyse af boligudlejningsejendommens fordele og ulemper
  • Kortlægning af potentielle og relevante investorer
  • En analyse af konkurrencesituation

Herefter lægges en målrettet salgs- og markedsføringsplan, som tager udgangspunkt i jeres ønsker, vores erfaring, ejendommens målgruppe og tidshorisonten. Vi anvender primært online markedsførings medier, så vi kan måle processen og virkningen af hvert eneste tiltag. Vi skræddersyer hver eneste opgaveløsning til den konkrete opgave.

Når køberen er fundet, udarbejder vi købsaftale som er helt up-to-date med nyeste lovgivning og domspraksis. Vi er hele vejen igennem jeres rådgiver i forhandlingerne.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i at vide mere.

Boligudlejningsejendomme