Persondatapolitik

Ved brug af KLH Erhvervs hjemmeside og nyhedstjenester

Indledning

I det følgende kan du læse KLH Erhvervs politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på KLH Erhvervs hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på KLH Erhvervs hjemmeside eller tilmelder dig KLH’s nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er KLH’s cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte KLH’s hjemmeside eller nyhedstjenester.

KLH værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

KLH betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

KLH Erhverv – din betroede ejendomsrådgiver
Vejlevej 159
6000 Kolding

CVR-nr.: 34450080
Telefon: 70 25 09 25
E-mail: [email protected]

KLHs indsamling af dine personoplysninger

KLHs behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. KLH gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som KLH ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. KLH indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på KLHs hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
  2. Hvilken browser du bruger
  3. Hvilken ip-adresse du har
  4. Eventuelt hvilket brugernavn du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på KLHs hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler KLH personoplysninger om dig. Vi indsamler data når du tilmelder dig en event, bruger kontaktformularer, indsender en applikation ved brug af vores website eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger:

– Navn
– E-mailadresse
– Firma/arbejdsplads

For at kunne målrette markedsføringen indhenter KLH endvidere oplysninger om dine interesser inden for nedenstående kategorier, som du selv afkrydser ved tilmelding til nyhedstjenesterne:

– Capital Markets
– Kontor
– Retail
– Analyser og rapporter

Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

KLH indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende kontor, retail, analyser og rapporter, capital markets, occupier services, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer inden for dine valgte interesseområder.

Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve og målrettet viden til dig. Nyhedstjenesterne er således valgt ud fra de oplysninger, du har afgivet om dine interesser inden for ovennævnte kategorier og er dermed tilpasset din situation.

KLH opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt KLHs nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter KLH dine personoplysninger inden for 30 dage.

Videregivelse af dine personoplysninger

Du har i forbindelse med din tilmelding til KLHs nyhedstjenester givet samtykke til, at KLH må videregive dine personoplysninger inden for KLH Erhverv. Du kan finde yderligere oplysninger om koncernen på www.klherhverv.dk. Dine personoplysninger vil derfor blive videregivet til KLH-koncernen, idet de står for en del af markedsføringen.

Dine personoplysninger videregives udover ovennævnte ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet KLH. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra KLH og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som KLH selv.

Sikkerhed omkring dine personoplysninger

KLH behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger KLH behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til KLH ved at skrive til denne e-mailadresse: [email protected] Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet KLH i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning både for KLH og KLH-koncernen.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte KLH på e-mail: [email protected].