Hvidvaskloven

For ejendomsmæglere, ejendomsmæglervirksomheder og erhvervsmægler virksomheder gælder hvidvaskloven for al virksomhed der omfatter:

  • Erhvervsmæssig rådgivning, formidling af køb og salg af fast ejendom
  • Formidling af lejemål
  • Værdiansættelser mod vederlag

Hvidvaskloven pålægger os en række pligter med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

KLH Erhverv er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på ejerne af virksomheder, der er part i formidling af fast ejendom. Dette gælder både som sælger/køber og lejer/udlejer.

Ved enhver transaktion, udlejning og vurdering skal vi derfor kræve legitimation af vores klienter ved indledning af kundeforholdet.

For at overholde loven har vi indført en række særlige procedurer, som vi håber, at du som kunde vil tage godt imod.

Vi sikrer, at alle legitimationsoplysninger opbevares på betryggende vis og at oplysninger om relevante personer gemmes i fem år og straks herefter slettes/destrueres.

Vi har samtidig en underretningspligt ved mistanke om hvidvask af penge og mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme. Denne pligt gælder også, selvom der ikke etableres et klientforhold. Underretningen skal ske til SØIK/Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Hvidvaskloven