Rådgivning:

Hos KLH Erhverv vil vi gerne hjælpe vores kunder med at træffe beslutninger, der skaber værdi. Det betyder at når vi rådgiver dig, så er målet altid, at skabe værdi for dig.

Rådgivningen kan foregå på mange forskellige måder, f.eks. over telefon/online, mail/skriftlig afrapportering eller en række fysiske møder. Og er altid i det omfang, som passer til opgavens størrelse.

Mange års erfaring og et indgående markedskendskab specielt indenfor erhvervsejendomme, investeringsejendomme og projektudvikling, giver os ballasten til at kunne rådgive dig rigtigt.

Vi arbejder med alt indenfor erhvervsejendomme, erhvervslejemål, brugerejendomme og investeringsejendomme
Vi er erhvervsmæglere med mange års erfaring i erhvervsejendomme, brugerejendomme såvel som investeringsejendomme

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for ejendomsrådgivning, herunder:

 1. Domicilsøgning
 2. Vurderingsrapporter
 3. Strategisk ejendomsoptimering
 4. Køberrådgivning
 5. Lejer rådgivning
 6. Udlejer rådgivning
 7. Klage over ejendomsvurdering

1. Domicilsøgning - vi finder de bedste lokaler til jer

Rådgivning til virksomheder, som søger efter nyt domicil eller virksomhedslokaler, herunder afsøgning af markedet for de bedst egnede lokaler. Selv i en tid hvor markedet er præget af rigeligt med emner til salg og leje, er det en krævende opgave at finde et nyt domicil til virksomheden, uanset om man vil leje eller eje. Vi tilbyder et koncept, hvor du overlader det til os at screene markedet, samt besigtiger og vurderer udvalgte emner. Du vil løbende blive holdt orienteret og kun præsenteret for de ejendomme/lejemål der lever op til de krav som I har stillet.

Når de rette lokaler er fundet, kan vi også yder bistand i forbindelse med forhandlingerne.

Fordel:
• I sparer tid og ressourcer
• Vi sikrer, I får de helt rette lokaler,
• Vi sikrer en købs- lejeaftale aftale laves på de bedst opnåelige vilkår

Domicil
Rådgivning

2. Vurderingsrapporter

Ifm forskellige overvejelser

forskellige temaer, hvad vil værdien være hvis vi gør sådan og sådan…

Vurderingsrapporter til brug for:
• Årsrapporter / Årsregnskab
• Generationsskifte / partnerskifte
• Markedslejevurderinger
• Sale and Lease back
• Salg
• Konkurser
• Finansiering og bodeling
• Forsikringsopgørelser / Forsikringsvurderinger

3. Strategisk ejendomsoptimering

Rådgivning til ejendomsejere, som ønsker at udvikle og prisoptimere deres ejendom med henblik på salg, re-finansiering eller blot ønsket om en højere lejeindtægt inden for en årrække. Enhver erhvervsejendoms værdi kan højnes gennem udvikling og forbedringer, og her kan vores rådgivning i de fleste tilfælde gøre en forskel. Vi gennemgår dine virksomhedslokaler eller lokaliteter fysisk og kontraktuelt og udarbejder herefter en konkret plan for, hvordan virksomhedens ejendomsengagement kan optimeres på hhv. kort og lang sigt.

Rådgivning
Rådgivning

4. Køberrådgivning

Køberrådgivning til ejendomsselskaber og private investorer i forbindelse med køb af investeringsejendomme.

KLH ERHVERV kan eks. være behjælpelig med:

 • Søgning efter jeres næste domicil
 • Rådgivning om geografisk placering, krav til bygningens udformning mv.
 • Værdioptimering af din ejendom
 • Værdifastsætte erhvervsejendomme i forbindelse med overvejelser omkring køb
 • Fastlæggelse og opfølgning af investeringsstrategien
 • Gennemgang af lejekontrakter
 • Forhandlingspartner

5. Lejerrådgivning

Lejerrådgivning er til dig der skal have rådgivning om den erhvervsejendom du lejer. Det drejer sig typisk om lejen er rigtig, eller vilkårene i lejekontrakten.

Det kan give god værdi til dig, som gerne vil have fuldforståelse for den juridiske del i lejekontrakten, eller hvis du ønsker argumentation for en regulering af lejen.

Lejerrådgivning i forbindelse med genforhandling af lejekontrakt. Med baggrund i vores solide viden om lejemarkedet i det syddanske område tilbyder vi vurdering af eksisterende lejekontrakt og mulighederne for at opnå en lejebesparelse, forbedringer, reduktion eller udvidelse af det lejede areal m.v.

 

Rådgivning
Rådgivning

6. Udlejerrådgivning

Udlejerrådgivning kan være meget bredt og omfattende. KLH Erhverv vil gerne rådgive dig, hvis du f.eks. har planer om udvidelse, ændring af dine lejers kontrakt eller væsentlige ændringer på erhvervsejendommen.

Det kan skabe dig rigtig meget værdi for dig som udlejer, hvis dine lejere bliver mere trygge, for lavet en huslejestigning, eller skabe juridisk tryghed.

7. Klage over ejendomsvurdering (skat)

KLH Erhverv tilbyder efter individuel aftale mht. klage over ejendomsvurdering– bl.a.:• At forestå hele klageforløbet overfor SKAT
• En systematisk opbygget vurdering og klageskrivelse
• Beskrivelse af forudsætninger for fastsættelse af markedsværdien
• Beskrivelse af forhold vedrørende bygningsdata, lokaleforhold og aftaleforpligtelser

Rådgivning