Ejendomsrådgivning

Hos KLH Erhverv hjælper vi vores kunder med ejendomsrådgivning og med at træffe beslutninger, der skaber værdi. Det betyder at når vi er din ejendomsrådgiver og erhvervsmægler, er målet altid at skabe værdi for dig.

Ejendomsrådgivning kan foregå på mange forskellige måder, f.eks. over telefon/online, mail/skriftlig afrapportering eller en række fysiske møder. Og er altid i det omfang, som passer til opgavens størrelse.

Med mange års erfaring som ejendomsrådgiver og erhvervsmægler har vi et indgående markedskendskab, specielt indenfor erhvervsejendomme, investeringsejendomme og projektudvikling. Det giver os ballasten til at kunne rådgive dig rigtigt.

Ejendomsrådgivning

1. Domicilsøgning - vi finder de bedste lokaler til jer

Rådgivning til virksomheder, som søger nyt domicil eller virksomhedslokaler, herunder afsøgning af markedet for de bedst egnede lokaler. Selv i en tid hvor markedet er præget af rigeligt med emner til salg og leje, er det en krævende opgave at finde et nyt domicil til virksomheden, uanset om man vil leje eller eje.

Læs mere
Erhvervsmægler
Erhvervsmægler

2. Vurderingsrapporter

I forbindelse med forskellige overvejelser og forskellige temaer, hvad vil værdien være hvis vi gør sådan og sådan..?

Vurderingsrapporter til brug for:
• Årsrapporter / Årsregnskab
• Generationsskifte / partnerskifte
• Markedslejevurderinger
• Sale-and-Lease-back
• Salg
• Konkurser
• Finansiering og bodeling
• Forsikringsopgørelser / Forsikringsvurderinger

Læs mere

3. Strategisk ejendomsoptimering

Rådgivning til ejendomsejere, som ønsker at udvikle og prisoptimere deres ejendom med henblik på salg, refinansiering eller blot ønsket om en højere lejeindtægt inden for en årrække.

Læs mere
Erhvervsmægler
Erhvervsmægler

4. Køberrådgivning

Køberrådgivning til ejendomsselskaber og private investorer i forbindelse med køb af investeringsejendomme.

Læs mere

5. Lejerrådgivning

Lejerrådgivning er til dig der skal have rådgivning om den erhvervsejendom du lejer. Det drejer sig typisk om lejen er rigtig eller vilkårene i lejekontrakten.

Det kan give god værdi til dig, som gerne vil have fuld forståelse for den juridiske del i lejekontrakten eller hvis du ønsker argumentation for en regulering af lejen.

Læs mere
Erhvervsmægler
Erhvervsmægler

6. Udlejerrådgivning

Udlejerrådgivning kan være meget bredt og omfattende. KLH Erhverv vil gerne rådgive dig, hvis du f.eks. har planer om udvidelse, ændring af dine lejers kontrakt eller væsentlige ændringer på erhvervsejendommen.

Læs mere

7. Klage over ejendomsvurdering

KLH Erhverv tilbyder efter individuel aftale mht. klage over ejendomsvurdering – bl.a.:
• At forestå hele klageforløbet overfor SKAT
• En systematisk opbygget vurdering og klageskrivelse
• Beskrivelse af forudsætninger for fastsættelse af markedsværdien
• Beskrivelse af forhold vedrørende bygningsdata, lokaleforhold og aftaleforpligtelser

Læs mere
Erhvervsmægler