Domicilsøgning

For en virksomhed kan et lejemål være som et vartegn, der signalerer investering af tid og ressourcer.

Domicilsøgning er til virksomheder, der leder efter nyt domicil eller nye lokaler, herunder afsøgning af markedet for mest egnede lokaler. I en tid hvor markedet er præget af mange emner til salg og leje, er det krævende at finde et nyt domicil til en virksomhed, hvad enten det drejer som om køb eller leje. Du kan trygt overlade det til os som erhvervsmægler at screene markedet, besigtige og vurdere lokationer. Vi holder dig opdateret og præsenterer dig for relevante emner, som lever op til dine krav og ønsker.

At vælge det rigtige domicil kan have stor betydning både for medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter.
Det er afgørende, at det er let tilgængeligt og let fremkommeligt i forhold til bl.a. trafik.
Desuden er det vigtigt, at skabe de rigtige rammer – både indenfor og udenfor, hvor det f.eks. kan være grønne områder, der kan være attraktive.

Når vi har fundet de rigtige lokaler, kan en erhvervsmægler yde bistand vedr. forhandling, rådgivning, og gennemlæsning af købsaftale eller lejekontrakt.

Erhvervsmægler
Domicilsøgning

Fordele ved domicilsøgning

  • Tids- og ressourcebesparende
  • Finde de rigtige lokaler
  • Købs- og lejeaftale laves med de bedst opnåelige vilkår