Erhvervslejemål - den gode udlejning

Hos KLH ERHVERV har vi tæt kontakt til markedet. Vi møder hver dag mennesker og virksomheder, som søger erhvervslejemål, og vi registrerer løbende små forandringer i efterspørgslen af erhvervsejendomme til leje. Derfor er vi i stand til at rådgive udlejer, så beslutninger træffes på et oplyst og altid opdateret grundlag.

En afbalanceret lejekontrakt for erhvervsejendomme, tager højde for såvel lejers behov for fleksibilitet og driftsoptimering samt for udlejers behov for forrentning af investeret kapital og sikkerhed. Vores indgående markedskendskab og mangeårige erfaring sikrer ligevægtige løsninger, der tilgodeser alle parters interesser og skaber grundlaget for et godt samarbejde fremadrettet.

God og gennemarbejdet forberedelse skaber de stærkeste resultater. Hos KLH ERHVERV tager enhver udlejningsproces  således afsæt i en analyse af ejendommens karakteristika, segmentering af potentielle lejere og markedskonkurrence.

Vi skræddersyer hvert enkelt udlejningsforløb af et hvert erhvervslejemål, så forløbet passer bedst muligt til lejemålet og til udlejer.

KLH Erhverv
Ejendomsvurdering

Mulighederne og Lejemarkedet

Hos KLH ERHVERV kan vi hjælpe dig med at udleje erhvervslokaler:

  • Udlejning af kontordomiciler og mindre kontorlejemål
  • Udlejning af klinikker
  • Udlejning af lager- og industriejendomme
  • Udlejning af butikslokaler

Listen er ikke udtømmende, vi håndterer alle former for udlejning af erhvervsejendomme. Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om løsning af den opgave, problemstilling eller udfordring, du måtte stå over for i forbindelse med erhvervslejemål.

UDLEJNINGSPROCESSEN HOS KLH ERHVERV

Enhver udlejningsproces hos KLH Erhverv tager udgangspunkt i:

  • En grundig analyse af lejemålets fordele og ulemper
  • Kortlægning af potentielle lejeremner og brancher
  • En analyse af konkurrencesituation

Herefter lægges en målrettet udlejnings- og markedsføringsplan, som tager udgangspunkt i jeres ønsker, vores erfaring, lejemålets målgruppe og tidshorisonten. Vi anvender primært online markedsførings medier, så vi kan måle processen og virkningen af hvert eneste tiltag. Vi skræddersyer hvert eneste opgaveløsning til den konkrete opgave.

Når lejeren er fundet, udarbejder vi en professionel erhvervslejekontrakt som er helt up to date med nyeste lovgivning og domspraksis. Vi er hele vejen igennem jeres rådgiver i forhandlingerne.

 

Ejendomsvurdering
Udlejning

Udlejning af alle typer af erhvervslejemål

Hos KLH Erhverv har vi mange års erfaring indenfor udlejning af alle typer af erhvervslejemål. Vi har et omfattende netværk som sikre at vi hurtigt får kontakt til de lejere der er den helt rigtige til netop jeres lejemål. Ud over vores eget omfattende lejerkartotek, har vi også adgang til at søge i et af Danmarks største søgeportaler virksomhedslokaler.dk´s lejerkartotek, hvilket sikrer en effektiv udlejning, uanset om det drejer sig om kontorlokaler, butikslokaler, lager- og logistikejendom eller andre erhvervslejemål.

I samarbejde med dig aftaler vi klare rammer for udlejningsopgaven.