Salg og leje af butiksejendomme

Selvom online handel stiger hvert år og det steg endnu mere under Corona-pandemien, har der stadig været behov for salg og leje af butiksejendomme og lokaler samt lagerplads.
Efterspørgslen er fortsat stor og har altid været det. Der er stadig behov for fysiske butikker.

Din lokale erhvervsmægler kan hjælpe med at finde det rigtige til dig, så hvis du har brug for fysiske lokaler og butikker er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om salg og leje af butiksejendomme.

Salg og leje af butiksejendomme