Klage over den offentlige ejendomsvurdering

Skal du klage over den offentlige ejendomsvurdering?

Fra 1. januar 2021 er der åbnet op for, at du kan klage over de offentlige ejendomsvurderinger.

Som erhvervsmægler kan vi hjælpe dig i processen.
Vi har stor erfaring med processen der ligger bag en klage over en ejendomsvurdering på erhvervsejendomme. Vi ser på vurderingen med friske øjne. Hvis vi vurderer, at der er grundlag for en klage, hjælper vi gerne med at klage over ejendomsvurderingen.

Når der indgives en klage til SKAT eller Skatteankestyrelsen skal du væbne dig med tålmodighed, da der kan gå flere år med at håndtere og behandle din sag. Men bare rolig – det håndterer vi for dig. Læs mere om klage over de videreførte vurderinger længere nede.

Erhvervsmægler
Klage over den offentlige ejendomsvurdering

Hvorfor kan vi hjælpe dig med at klage over ejendomsvurdering?

Vi har i årevis arbejdet med vurderinger og værdiansættelser af erhvervsejendomme og vi har således det fornødne markedskendskab, der skal til for at kunne værdiansætte erhvervsejendomme.

Kim Lange har desuden siddet med i vurderingsankenævnet i mange år, som er det sted hvor klagerne i sidste ende ender, hvis ikke man kan blive enige med SKAT. Han kender således systemet indefra.

Vi har en succesrate på 100%.

Alle de klager over ejendomsvurderinger, vi har håndteret, har vi fået medhold eller delvis medhold i.

Erhvervsmægler ejendomsrådgivning

Hvornår bør du klage?

Hvis du ikke er enig i en ejendomsvurdering, bør du indgive en klage. Det hænder, at ejendomsejere ikke er enige i SKATs ejendomsvurdering af samlede værdi, som enten kan skønnes for høj eller for lav. Såfremt du ikke er enig i SKATs vurdering af  din ejendom, er det muligt at indgive en klage over ejendomsvurderingen.

En klage over en ejendomsvurdering skal i første omgang sendes til SKAT via et brev eller en mail. Hvis du ikke får medhold i din sag hos SKAT, sendes sagen videre til vurderingsankestyrelsen der visitere sagen enten til vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten.

Ofte bunder en klage over SKATs ejendomsvurdering i, at ejendomsejerne mener, at ejendomsværdien er vurderet for høj. Hvis din erhvervsejendom er vurderet for højt, betyder det nemlig, at du skal betale for meget i ejendomsværdiskat. Når du indgiver en klage til SKAT, skal du væbne dig med tålmodighed, da der kan gå flere år med at håndtere og behandle din sag.

Professionel rådgivning

I forbindelse med en klagesag kan det være rart med professionel håndtering og rådgivning. Du kan med fordel henvende dig til os hos KLH ERHVERV, hvis du vurderer, at du står med en reel klagesag over en ejendomsvurdering.

Vi kan med vores erfaring og store kendskab til ejendomsmarkedet hjælpe dig med at bedømme, om der er grundlag til at klage over SKAT’s ejendomsvurdering. I samarbejde med en erhvervsmægler som os får du solid rådgivning og vejledning i forbindelse med din sag.

Vi bistår dig gerne med selve håndteringen af klageprocessen.

Rådgivning
Offentlig ejendomsvurdering

Videreførte ejendomsvurderinger

I forbindelse med klage over de videreførte ejendomsvurderinger er processen konkret således tilrettelagt, at du som ejendomsejer vil modtage meddelelse om, at klageperioden for din erhvervsejendom nu er påbegyndt.

Herefter vil du kunne påklage de videreførte vurderinger inden for en frist på 90 dage. Meddelelse gives løbende så alle ejendomsejerne modtager ikke skrivelsen samtidig. Så det er vigtigt at være opmærksom på hvornår du modtager skrivelsen fr skat.

Det er kun erhvervsejendomme, herunder kontor, lager og fabriksejendomme, andelsboliger og boligudlejningsejendomme, som kan påklages.

Klagerne over de videreførte vurderinger vil skulle afgøres efter reglerne i vurderingsloven og ikke efter ejendomsvurderingsloven.

Kravet om, at en vurdering ved en klage skal flyttes mindst 20 % gælder derfor ikke ved klager over de videreførte vurderinger.