Sale and lease back

Sale & Lease Back af ejendomme er et finansieringsværktøj for de virksomheder, der selv ejer sine ejendomme og gerne vil frigive likviditet til virksomhedens drift og vækst.

For at frigive likviditet, sælger virksomheden sin ejendom til en tredjemand, men bliver i ejendommen som lejere, typisk i en længere periode. Køberne vil typisk være professionelle ejendomsinvestorer, som er dygtige til at administrere ejendomme.

Sale & Lease Back har flere fordele. Den største fordel er, at virksomheden vil frigøre kapital forbundet i ejendommen og på den måde vil virksomhedens likviditet blive forbedret. Det kan de benytte sig af ved at benytte sig af de frigjorte midler til flere forskellige formål, som kan være investering i vækst eller opgradering af virksomhedens produktionsanlæg.
Det kan også bruges til blot at forbedre virksomhedens nøgletal i regnskabet.

Fordele ved Sale & Lease back:

  • Man fjerner risikoelementer forbundet med konjunktursvingninger i ejendomsmarkedet.
  • Man får en større frihed til at ligge sit fokus på ens kerneområde og passion.
  • Man får en større likviditet til at reinvestere i ens virksomhed.
  • Man får et bedre overblik og kontrol over virksomhedens faste og variable udgifter.
  • Likviditeten bliver forbedret og det økonomiske råderum bliver større.
  • Øget fleksibilitet.
  • Nemmere at gennemføre generationsskifte eller salg af virksomhed.
  • Balancen slankes – ejendom (aktiv) og gæld (passiv) forsvinder.
  • Positiv påvirkning af resultat og egenkapital.
sale and lease back

Mere om Sale and lease back

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis dette er noget I overvejer eller mangler rådgivning om.

Listen er ikke udtømmende og du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere besvarelse og information.
Vi rådgiver dig om løsning af den opgave, problemstilling eller udfordring, som du står overfor ved salg af en erhvervsejendom.