Hvordan påvirker Corona branchen?

Når engang Coronaen har lagt sig, tror vi at vores samfund kommer til at ændre sig på en lang række områder. Indenfor vores branche tror vi, at man bevæger sig væk fra storrumskontorer og over i mindre enheder.

Eksisterende storrumskontorer vil blive ombygget til mindre enheder, så der kan skærmes af, så alle på kontoret ikke nødvendigvis ryger i karantæne, eller bliver smittet hvis der blot er tale om alm. forkølelse eller influenza. Ved nybyggeri tror vi, at man vil se flere separate kantiner, bygget rundt om køkkenet, flere toiletter, og printerrum samt flere indgange.

Brugen af hjemmearbejdspladser vil vokse markant og dette vil kræve mindre areal i kontorejendomme – omvendt vil de nævnte opdelinger kræve mere plads. Så det er ikke vores forventning at virksomhederne skal bruge mindre plads end de har i dag.

Hvordan tænker du fremtidens kontorer kommer til at se ud?