Markedsvurdering

Denne type ejendomsvurdering bruges af en erhvervsmægler, hvis du har behov for en mere sikker og præcis værdiansættelse af din erhvervsejendom, markedets leje eller et projekt, men ikke har behov for at få efterprøvet resultatet.

En markedsvurdering er baseret på besigtigelse og udleveret materiale, som ikke efterprøves. Informationsgrundlaget tilvejebringes af opdragsgiver og inkluderer oplysninger om lejeindtægter og driftsudgifter med mere. Du modtager markedsvurderingen i en kortfattet rapportform med angivelse af værdien som en entydig sum. Såfremt der er behov for mere dybdegående information kan der indgås aftale om eventuelle yderligere undersøgelser.

Markedsvurdering
Markedsvurdering

Bestil markedsvurdering
hos KLH Erhverv

Hos KLH Erhverv er indehaver Kim Lange certificeret RICS mægler (Chartered Commercial Property Surveyor) og har været det siden 2017.

Vores erhvervsmæglerteam er til rådighed for at give dig mere information og hjælpe med at afklare dine krav til ejendomme. Ring til os, send os en e-mail eller udfyld formularen for at komme i gang.

Bestil markedsvurdering