Ejendommen er solgt

  • m2
  • Stationsvej 118, Årslev
  • Erhvervsejendomme og investeringsejendomme til salg

Klh erhverv

Stationsvej 118, Årslev, Danmark

Klh erhverv

Stationsvej 118, Årslev, Danmark

Årslev er en by på det centrale Fyn syd for Odense med ca. 4.100 indbyggere og hører under Faaborg-Midtfyn Kommune.

Usædvanligt for en mindre provinsby, har midtfynske Årslev/Sdr. Nærå oplevet en befolkningstilvækst på ca. 20 % de seneste 10 år. Byen har et stort lokalt sammenhold og fremragende naturkvaliteter.

solgt

Byen forventer en øget efterspørgsel efter lejeboliger når det nye supersygehus står færdigt. Det kommer til at ligge ca. 12 minutters kørsel fra projektet.

Årslev har en særdeles god infrastruktur med 17 km til Odense centrum, 2 km til motorvejen og med særdeles gode bus og tog forbindelser på hele Fyn. Der er ca. 1.500 meter hen til stationen, hvor der kører tog hver 30. minut til Svendborg og Odense. Der er gode cykelstier og rekreative områder til stor glæde for byen og oplandet.

Ejendommen kan erhverves som projektejendom, idet grunden er velegnet til opbygning af tæt/lav bebyggelse til udlejning.

Grundarealet er endnu ikke lokalplanlagt, hvorved en køber vil opnå samtlige fordele der er herved.

En køber har muligheden for selv at præge den nye lokalplans anvendelse og tilpasse sine behov alt efter ønske.

Naboejendommen er udviklet og bebygget med rækkehuse. Hertil er udarbejdet ny lokalplan nr. 1030 fra Faaborg-Midtfyn Kommune. På samme måde kan udarbejdes lokalplan for Stationsvej 118, den nuværende bebyggelse nedrives og der opbygges ca. 8 tæt-lave boliger, som er sammenbyggede boliger.

Matriklen er beliggende ved større rekreativt område.

Ejendommen består i dag af en erhvervsdel og boligdel, som alternativt kan ombygges til boliglejemål.

Årslev har fået lagt hurtigt internet ind til byens indbyggere, og dermed nemt at trække/skyde kablerne ind.

Det skal bemærkes at der ikke skal betales tilslutningsafgift for ejendommen og at grunden ikke pålægges moms.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om Stationsvej 118, Årslev?