Hvordan vil fremtidens kontor se ud?

Nu er der gået ca. halvandet år efter starten på Coronakrisen og nu er folk begyndt at vende tilbage til en mere normal hverdag, som vi alle kender den og ønsker.

Det samme gælder på arbejdspladserne, hvor der ikke længere er så meget hjemmearbejde som der var i 2020.

Hjemmearbejde vil formentlig fortsætte, men ikke i så høj grad som tidligere.
Derfor kan man forvente, at flere vil vende tilbage til arbejde med udgangspunkt i en kontorplads i en virksomhed.

Men hvad er egentlig medarbejdernes ønsker, når det handler om kontor og fysisk arbejdsplads? Hvordan vil medarbejderne i fremtiden fordele arbejdstiden mellem hjemmearbejdsplads og kontor, hvis de selv kan bestemme?

Ifølge flere undersøgelser har det vist sig, at mange mennesker har savnet det sociale netværk og har behov for det i hverdagen. Derfor er det sandsynligt, at de fleste vil vende tilbage til en arbejdsplads og have kontor der.

Det skal dog siges, at forventningen til fremtidens kontor vil være mere fleksibilitet, hvis man skal tro det, man hører.
Det skal forstås på den måde, at medarbejderne vil have mulighed for at vælge om de vil arbejde hjemmefra fra og ikke nødvendigvis have faste hjemmearbejdsdage. Det skal være sådan, at de kan arbejde hjemmefra, hvis det passer dem bedst.

Det kan også komme til at afhænge meget af, om medarbejderne er yngre eller ældre og om de har mindre børn i husstanden. Der kan nogle gange være et større behov for fleksibilitet i visse situationer.

Type af kontor kan også variere afhængig af alder på medarbejderne. De yngre foretrækker måske et åbent kontormiljø imens ældre medarbejdere kan tænkes at ville sidde i mindre kontorlokaler med få kollegaer.
Derfor er det vigtigt for virksomheder at vurdere ud fra medarbejdernes ønsker og ikke blot antage, at det nødvendigvis skal være det samme alle steder.

Kontoret vil måske i fremtiden være et sted, hvor man ikke nødvendigvis kun tager hen for at arbejde, men også et sted, hvor det er rart at være og folk bruger tid, fordi de godt kan lide at være i omgivelserne.

Derfor er nøgleordene for fremtidens kontor fleksibilitet og frihed.