Første halve år af 2021

Efter knap halvandet år med Corona, hvor mange har arbejdet online og hjemmefra oplever vi som erhvervsmægler stadig efterspørgsel efter erhvervsbygninger.
Selvom ejendomsmarkedet led et lille knæk, har efterspørgslen på bestemte typer af ejendomme været i vækst.

Vores forhåbninger til i år har været, at tingene ville blive mere normale i samfundet, som vi kendte det fra 2019 og tidligere.
Vi er der ikke helt endnu, men med udrulningen af vaccinerne er vi på vej mod en normalisering og det mærker vi som erhvervsmægler heldigvis også.

Første halvdel af 2021 viste, at der er rigtig meget grund til at tage de positive briller på og have optimisme for fremtiden. Vi har oplevet en efterspørgsel på flere områder. Specielt er investeringsejendomme og logistikejendomme efterspurgt.

Som månederne er gået, er det heldigvis ikke blevet mindre, men fortsat i samme retning.
Vi oplever desuden flere ”off-market” sager, da sælgeren ikke offentligt ønsker at annoncere med at de vil sælge. Mange gange fordi de ikke kan/har fundet det de skal flytte ind i. Men også udbud på sale and lease back lignende vilkår, hvor virksomheden er nervøs for, hvordan offentligheden vil opfatte et offentligt udbud.

Flere begynder, i løbet af de næste par måneder at vende tilbage til arbejde på en fysisk arbejdsplads og i takt med at det sker vil efterspørgslen efter kontorlokaler forventeligt stige igen.
Hjemmekontor er kommet for at blive, men der vil stadig være behov for fysiske kontorer på en arbejdsplads.

Hvad vil så blive efterspurgt?
Vores bud vil være, at man vil se flere mindre kontorer i kontoret i stedet for de tidligere storrumskontorer, som vi kender dem. Man vil altså inddele storrumskontorerne i flere mindre afdelinger.

Det er vores forventning, at efterspørgslen fremover også vil være efter logistik- og investeringsejendomme.

Projektudviklingen kan blive dæmpet en smule som følge af de stigende priser på byggematerialer. Specielt i de mindre byer.
Vi forventer ikke en opbremsning. Udviklingen på retail området, hvor tendensen er at butikker mere skal være et oplevelsescenter og showroom, er egentlig ikke ny, men blot fremskyndet af coronaen.
Det er bestemt spændende at arbejde i erhvervsmægler branchen i øjeblikket.